Xe tải NK nguyên chiếc Thái Lan DFSK - Thử nghiệm chạy trên đường đồi núi
Lượt xem : 203
https://www.youtube.com/watch?v=vBa4OC47irQ
https://www.youtube.com/watch?v=fz05Haxw7QY
https://www.youtube.com/watch?v=y-ZGGu4wLck